Elastyczność dochodowa popytu

Elastyczność dochodowa popytu

W temacie elastyczności popytu należy wyróżnić pojęcia elastyczności popytu dochodowej i elastyczności popytu cenowej. Za miernik dochodowej elastyczności popytu uznaje się stosunkową zmianę wielkości popytu na dane dobro, które odpowiada stosunkowej zmianie uzyskanego dochodu. Do najprostszego sposobu na wyrażenie dochodowej elastyczności popytu zalicza się wyrażenie go w procentach. Jednym z takich przykładów niech będzie na przykład kwestia związana z ilością procentu, o jaki zwiększy się popyt na jakiś towar, gdy na przykład zwiększymy dochód określonej grupy ludności o jeden procent. Do okresowej zależności między ceną a popytem na dane dobro zachodzi w sytuacji w której mamy do czynienia z cenową elastycznością popytu. W cenowej elastyczności popytu mamy do czynienia z sytuacją w której dany nabywca reaguje na zmianę ceny określonego produktu na rynku. Współczynniki tak dochodowej jak i cenowej elastyczności popytu są budowane i wyrażane jako stosunek względnej zmiany dochodu w pierwszym przypadku i zmiany ceny w drugim przypadku. Gdy mamy do czynienia z jakąś sytuacją, w której dany towar wykazuje niską elastyczność popytu, to nawet bardzo duża obniżka ceny nie jest w stanie wywołać wyraźnego wzrostu sprzedaży, ale mamy tutaj także do czynienia z sytuacją w odwrotną stronę. Pewne podwyższenie ceny nie oznacza na przykład znacznego spadku sprzedaży.

[Głosów:1    Średnia:3/5]

Both comments and pings are currently closed.