Ekonomia a gospodarstwo domowe

Ekonomia a gospodarstwo domowe

Gospodarstwo domowe zalicza się do gospodarstw, którego cechą charakterystyczną jest wspólne gospodarowanie, do jakiego doszło na skutek połączenia dochodów. To wspólne gospodarowanie służy zaspokojeniu indywidualnych i wspólnych potrzeb. Gospodarstwo domowe może być zarówno jednoosobowe jak i wieloosobowe. W ekonomii po terminem i pojęciem gospodarstwa domowego bardzo często kryje się konsument. Aby gospodarstwo domowe mogło realizować zadania do jakich zostało powołane, to musi uwzględniać wysokość środków jakimi ono dysponuje. Do tych środków zalicza się wszelkiego rodzaju płace, renty, emerytury czy też zasiłki. Dodatkowymi czynnikami, które przekładają się na decyzje jakie podejmuje gospodarstwo domowe są ceny, procenty, podatki, dywidendy oraz szeroko pojęta tradycja, nawyki i gusta. Czynniki te noszą nazwę indywidualnych preferencji konsumenta. Indywidualne preferencje konsumenta z jednej strony wpływają na rozmiar i strukturę podaży pracy, a z drugiej strony na strukturę popytu związaną z różnymi dobrami i usługami. W świetle polskiego prawa gospodarstwo domowe jest zdefiniowane jako gospodarstwo, które jest prowadzone przez osoby stale razem zamieszkujące. Jest do zdefiniowane w artykule czterdziestym ustawy z dnia drugiego lipca 1994 roku o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych.

[Głosów:1    Średnia:3/5]

Both comments and pings are currently closed.