Co zyskujesz posiadając akcje

Co zyskujesz posiadając akcje

Inwestorzy posiadający akcje danej spółki mają z tego tytułu nie tylko korzyści finansowe. Oprócz tego, że mogą sprzedać akcje, zyskując na transakcji, przysługują im jako akcjonariuszom pewne prawa. Jednym z nich jest prawo do udziału w walnym zgromadzeniu spółki akcyjnej. Wszyscy akcjonariusze mają możliwość decydowania w pewnym stopniu o kierunkach rozwoju spółki, zainwestowaniu wypracowanych zysków czy wyborze nowych władz. W praktyce jest to trudne do zrealizowania przez jedną osobę, z racji tego, że akcjonariuszy mogą być tysiące, ale gdy już zbierze się pewną grupę zwolenników jakiegoś pomysłu, można mieć realny wpływ na decyzje podejmowane w spółce. Inną korzyścią z posiadania akcji jest prawo do otrzymania dywidendy z wypracowanego zysku. Dywidenda jest wypłacana jednak tylko wtedy, gdy zadecyduje o tym zarząd na walnym zgromadzeniu. Zysk może być bowiem przeznaczony na przykład na dalsze inwestycje w spółkę, co w konsekwencji też może być korzystne dla akcjonariuszy, ponieważ rozwój firmy oznacza wzrost wartości akcji. Dodatkowym atutem posiadania akcji spółki jest prawo do poboru nowych akcji. Oznacza ono, że w przypadku wyemitowania przez spółkę nowych akcji, dotychczasowi akcjonariusze będą mieli pierwszeństwo w ich zakupie. Prawo to można też sprzedać na giełdzie.

[Głosów:1    Średnia:3/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.