Co znaczy inflacja

Co znaczy inflacja

Pod terminem inflacja rozumie się stały ruch przeciętnego poziomu cen w górę, który jest spowodowany deprecjacją czyli utratą wartości pieniądza. W ekonomii wyróżnia się dwa typy inflacji. Pierwszym typem inflacji jest inflacja pchana przez koszty. Inaczej nazywa się ją inflacją dostawców. Drugim typem inflacji jest inflacja ciągniona przez popyt. Nazywana ona jest inflacją nabywców. W wyniku tempa wzrostu przeciętnego poziomu cen wyróżnia się inflację pełzającą, która występuje przy stopie na poziomie niższym niż jeden procent miesięcznie. Inflacja pełzająca w skali roku zazwyczaj przyjmuje postać inflacji jednocyfrowej. W sytuacji inflacji galopującej mamy do czynienia z inflacją na poziomie wzrostu od jednego do piętnastu procent miesięcznie. Niestety inflacja galopująca zwykle związana jest z wartością bliższą górnej granicy aniżeli dolnej. Megainflacja jest to tempo wzrostu cen, które zbliża się do pięćdziesięciu procent miesięcznie i hiperinflacja, w której tempo wzrostu cen przekracza poziom pięćdziesięciu procent. W czasie w którym występują okresy w gospodarce, które cechują się wysoką stopą bezrobocia i niskim poziomem aktywności gospodarczej noszą one nazwę stagflacji. Do przyczyn inflacji zalicza się zjawisko szybszego rozwoju i wzrostu popytu niż podaży. Następuje to na skutek szybszego wzrostu płac i innych dochodów ludności niż produkcja.

[Głosów:1    Średnia:3/5]

Both comments and pings are currently closed.