Co to jest waluta

Co to jest waluta

Waluta jest to jednostka pieniężna, która jest oficjalnym środkiem płatniczym jaki obwiązuje w danym kraju. Waluty mają ustawową moc zwalniania od zobowiązań pieniężnych. Z waluta jest połączone wiele różnych pojęć rozwiniętych. Na przykład system walutowy, który określa ustalona przez państwo formę organizacji porządku pieniężnego. Określa ona obowiązująca w danym państwie jednostkę pieniężna, jej stosunek do złota lub walut innych państw, rodzaje znaków pieniężnych, instytucję uprawnioną do emisji znaków pieniężnych oraz zasady rozliczeń pieniężnych w kraju i w stosunkach z zagranicą. Waluta międzynarodowa z kolei to taki rodzaj waluty, który jest akceptowalny powszechnie w rozliczeniach międzynarodowych. Waluta międzynarodowa stanowi substytut pieniądza światowego, którego funkcje początkowo spełniało złoto. Od polowy dziewiętnastego wieku do drugiej wojny światowej międzynarodowa walutą był funt szterling. Po drugiej wojnie światowej miejsce funta szterlinga jako waluty międzynarodowej przejął dolar amerykański. Kursy walutowe, są to kursy, które oznaczają ilość krajowych jednostek pieniężnych płaconych za jedna lub sto jednostek zagranicznych. Strefy walutowe to z kolei ugrupowania krajów związanych wspólnymi zasadami polityki walutowej, dopuszczające wzajemną wymienialność walut i wielostronność rozliczeń z tytułu wzajemnych rozliczeń.

[Głosów:1    Średnia:3/5]

Both comments and pings are currently closed.