Co to jest spółka

Co to jest spółka

Spółka jest to umowny związek osób fizycznych lub prawnych, które połączyły swoje środki finansowe w celu prowadzenia wspólnej działalności gospodarczej i uzyskiwania z tej działalności satysfakcjonujących dochodów. W polskim prawie mamy możliwość zezwalającą na stworzenie spółki jednoosobowej. Jest to jednak ograniczone do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek Skarbu Państwa. Spółki dzieli się na spółki cywilne, których działalność opiera się na przepisach kodeksu cywilnego i spółki handlowe opierające swoją działalność na przepisach kodeksu handlowego. Spółek handlowych jest najwięcej i w obrębie tej grupy wyróżnia się spółki jawne, komandytowe, z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne. Niektóre spośród tych spółek mają dodatkowe nazwy, które odpowiadają ich poszczególnym funkcjom. Możemy spotkać spółki lokacyjne i spółki powiernicze na rynku kapitałowym. Podobnie ma się sytuacja ze spółkami, które uczestniczą w Programie Narodowych Funduszy Inwestycyjnych. Noszą one nazwę spółek portfelowych. Osobne rozwiązania prawne dotyczą spółek, które opierają się na kapitale zagranicznym. Spółki tego typu nazywają się spółkami joint ventures. Ustawodawstwo polskie zezwala na tworzenie spółek joint ventures w formie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółek joint ventures akcyjnych.

[Głosów:1    Średnia:4/5]

Both comments and pings are currently closed.