Co to jest masa upadłościowa

Co to jest masa upadłościowa

Masa upadłościowa jest to majątek jaki należał do dłużnika w momencie ogłoszenia jego upadłości. Z powodu ogłoszenia upadłości dłużnik nie ma możliwości i prawa do dalszego zarzadzania nad tym majątkiem oraz korzystania i rozporządzania nim. W skład masy upadłościowej wchodzą na przykład nieruchomości jakie posiadał dłużnik, ruchomości, prawa na nieruchomościach, prawa na ruchomościach, inne prawa majątkowe, wierzytelności, papiery wartościowe. W skład masy upadłości jednego małżonka wchodzą na przykład rzeczy ruchome, które znajdowały się we wspólnym władaniu. Jeżeli ustawowa wspólność majątkowa małżonka została zniesiona w ostatnim roku przed ogłoszeniem upadłości, w skład masy upadłościowej wchodzą także rzeczy ruchome będące we władaniu drugiego małżonka, z wyjątkiem rzeczy służących wyłącznie do jego osobistego użytku. Masę upadłościową zasilają także kwoty pieniężne, jakie zostały uzyskane od nabywcy ruchomości, który w trybie licytacji publicznej ruchomości w postepowaniu upadłościowym wpłacił na poczet kupna jedna piątą sumy licytacyjnej, a do godziny dwunastej dnia następnego nie zapłacił reszty ceny. Wpłaconą piątą część ceny przekazuje się do masy upadłościowej. W skład masy upadłościowej nie zalicza się mienia upadłego, które zostało zwolnione przez prawo do egzekucji.

[Głosów:1    Średnia:3/5]

Both comments and pings are currently closed.