Co to jest holding

Co to jest holding

Holding jest to grupa podmiotów gospodarczych, które są ze sobą wzajemnie powiązane. Podmioty gospodarcze, które wchodzą w skład holdingu maja charakter kapitałowy. Można także wyodrębnić podmioty gospodarcze, które są ze sobą powiązane osobowo, decyzyjnie i majątkowo. Ta grupa podmiotów gospodarczych, która tworzy holding doprowadza do jednokierunkowego oddziaływania jednego podmiotu dominującego na pozostałe podmioty zależne. Podmioty gospodarcze, które wchodzą w skład holdingu zachowują swoja odrębność prawną. Mimo, że holding nie jest odrębnym podmiotem gospodarczym to i tak sporządza się dla niego skonsolidowany bilans oraz skonsolidowany rachunek zysków i strat. Z uwagi na spełniane funkcje holdingi dziel się na holding finansowy, w którym podmiot dominujący jest właścicielem znacznej, a nawet całości majątku podmiotu lub podmiotów zależnych. Holding kierowniczy jest to taki rodzaj holdingu, w którym podmiot zależny poddaje się całkowitemu kierownictwu podmiotu dominującego. Holding powierniczy zalicza się do takiego typu holdingu, w którym podmiot zależny lub podmioty zależne powierzają swój całkowity majątek w zarzadzanie podmiotowi dominującemu. Reasumując holding jest to takie ugrupowanie podmiotów gospodarczych, które są ze sobą ściśle i wzajemnie powiązane w rzeczywistości.

[Głosów:1    Średnia:3/5]

Both comments and pings are currently closed.