Co to jest faktoring

Co to jest faktoring

Faktoring zalicza się do krótko lub średnioterminowego finansowania. Zgodnie z umową na mocy której wyspecjalizowana instytucja finansowa, zwana faktorem, kupuje prawo do wszystkich wierzytelności swojego klienta, który nazywa się faktorantem w okresie objętym umowa. Finansowanie odbywa się na zwykłe z góry ustalony procent, którego wysokość jest uzależniona od tego, czy chodzi o faktoring pełny bez prawa regresu w stosunku do faktoranta, czy o faktoring niepełny zwany także faktoringiem cząstkowym. W faktoringu cząstkowym zostaje zachowane prawo regresu. Oprócz standardowo przejmowanych wierzytelności, faktor świadczy na rzecz swojego klienta różnorakie usługi, które polegają na prowadzeniu księgowości, egzekwowaniu długów, prowadzeniu sporów z dłużnikami, doradztwie podatkowym, czy też doradztwie marketingowym. Bardzo często faktoring jest powiązany z udzieleniem przez faktora krótkoterminowej pożyczki swojemu klientowi. Pod obecną nazwa faktoring funkcjonuje już ponad sto lat. W Polsce faktoring jest wolny od podatku VAT i opłaty skarbowej. Faktoring zaczęto używa ponad sto lat temu w Stanach Zjednoczonych w celu usprawnienia procesu finansowania eksportu. Działalność faktoringu w Polsce jest regulowana uchwałą Najwyższego Sądu Administracyjnego, która została podjęta dziewiętnastego marca tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego siódmego roku.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

Both comments and pings are currently closed.