Cło formą podatku

Cło formą podatku

Cło jest to opłata, która jest pobierana przez państwo zgodnie z określonymi stawkami jakie są pobierane przez państwo za przejście określonego towaru przez granicę obszaru celnego, czyli tak zwaną granicę celną. Zwykle obszar celny pokrywa się z terytorium państwa, ale może także obejmować kilka państw, jeże na przykład został zawarty między nimi traktat o unii celnej. Do takich unii zalicza się na przykład unię celną pomiędzy Szwajcarią i Liechtensteinem, kraje Unii Europejskiej. Polskim obszarem celnym jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a jej granicą celna jest granica państwa. Możemy także spotkać odpowiednio oznaczoną linię, która będzie odgraniczała wolny obszar celny lub skład celny od pozostałej części polskiego obszaru celnego. W sytuacji w której pobierane jest cło od danego towaru, to stanowi ono dochód państwa. W rzeczywistości cło ma charakter bardzo zbliżony do podatku. Możemy mówić o cłach fiskalnych i cłach gospodarczych. W sytuacji w której jedynym celem cła jest dostarczenie państwu odpowiednich dochodów to wtedy ten rodzaj cła nosi nazwę cła fiskalnego. Bardzo często zdarza się, że cła stanowią swoisty instrument jaki jest używany w celu oddziaływania ekonomicznego na podmioty gospodarcze i przedsiębiorstwa. Instrument ten ma na celu wywołanie odpowiednich reakcji ze strony podmiotów gospodarczych, a które są pożądane przez państwo.

[Głosów:1    Średnia:3/5]

Both comments and pings are currently closed.