Charakterystyka gospodarki rynkowej

Charakterystyka gospodarki rynkowej

Gospodarka rynkowa charakteryzuje się tym, że jest ona związana z występowaniem dużej ilości różnych podmiotów. Do podmiotów związanych z gospodarką rynkową trzeba zaliczyć gospodarstwa domowe, gospodarstwa rolne, przedsiębiorstwa, które wytwarzają towary lub świadczą usługi , instytucje finansowe, jednostki powiązane z administracją państwową i samorządową. Podmiotem gospodarki rynkowej w związku z tym nazywa się określoną formą organizacji, która jest w stanie samodzielnie podejmować decyzje, które podejmowane są zgodnie z własnym interesem i związanym z tym ryzykiem. Podmioty gospodarki rynkowej powiązane są bezpośrednio ze sobą za pomocą rynku. Podmiotem, który może prowadzić działalność gospodarczą może być zarówno osoba fizyczna, osoba prawna jak i jednostka, która nie posiada osobowości prawnej. Do takiej jednostki zlicza się na przykład spółkę prawa cywilnego.. Działalność podmiotów gospodarczych mieści się w działalności związanej z przemysłem, rzemiosłem, handlem, budownictwem, transportem, bankowości, rolnictwie i wielu innych dziedzinach i branżach gospodarki. W tym szerokim gronie podmiotów gospodarczych trzeba także wyodrębnić kategorie przedsiębiorstw, które są kategorią węższą niż ogólne podmioty gospodarcze. Na przykład gospodarstwo rolne zalicza się do kategorii podmiotów gospodarczych, ale nie zalicza się do kategorii przedsiębiorstw.

[Głosów:1    Średnia:4/5]

Both comments and pings are currently closed.