Archive for the ‘porady’ Category

Błędy przy zakładaniu firmy

Jeżeli pierwszy raz prowadzimy działalność gospodarczą przysługuje nam składa ZUS-u na preferencyjnych warunkach przez 24 miesiące. Więc najlepiej założyć firmę z dniem co najmniej 2 –go dnia miesiąca, gdyż owe 24 miesiące liczą się jako pełne. Więc dostajemy jakoby prawie miesiąc gratisowy. Podczas wypełniania wniosku rejestracyjnego dobrze jest wymyśloną nazwę firmy wymówić głośno kilka razy. […]

Korzyści z bycia przedsiębiorcą

Z wielu względów prowadzenie działalności może być postrzegane jako wygodna forma życia. Oczywiście nie od samego początku gdyż założenie firmy i doprowadzenie jej do działania zgodnie z przeznaczeniem wymaga na początku wielu wyrzeczeń zarówno finansowych jak i poświęcenie większej ilości czasu niż praca na etacie. Lecz jak już rozkręcimy firmę pierwszą korzyścią jest brak szefa. […]

Zasoby firmy- kapitał ludzki

Najważniejszym zasobem każdego przedsiębiorstwa jest kapitał ludzki. Składa się na niego zasób wiedzy, umiejętności, energii witalnej ludzi wchodzących w skład załogi każdej firmy. Postrzegany jako całość, określający jego zdolność do pracy, adaptacji do zmian, oraz kreatywność działania i rozwiązywania problemów. Zasób ten nie jest ograniczony, można go powiększać inwestując w pracownika poprzez działania wpływające na […]

Etyka biznesu

Etyka w biznesie nazywamy zespól norm zachowania, którymi kierują się osoby zarządzające w firmie. Stosowanie norm etycznych powoduje wzrost efektywności gospodarowania, zwłaszcza gospodarowania zasobami ludzkimi miedzy innymi eliminując konflikty. Etyczne bądź nieetyczne zachowania menedżerów przedsiębiorstwa zależą od zachowań ludzi na równorzędnych lub wyższych stanowiskach, od kultury organizacji, systemu kontroli, a także czy działa w warunkach […]

Programy lojalnościowe przedsiębiorstw

Zdobycie nowych klientów jest zazwyczaj bardzo drogie bądź wręcz niemożliwe. Dlatego tez tańszym sposobem jest zatrzymanie klientów i budowanie więzi z nimi. Kluczem do sukcesu może być stosowanie programów lojalnościowych. Początkowo przywiązywano klienta poprzez otrzymywanie nagród. Warunkiem było przestrzeganie regulaminów. Ścieżki programów lojalnościowych przecierały stacje benzynowe i hipermarkety . W zamian za korzystanie z ich […]

Kreowanie wizerunku a obsługa klienta

Chyba jednym a o ile nie najważniejszym elementem kreowania wizerunku firmy jest rola obsługi klienta. Zwiększenie zadowolenia klienta zaczyna się od uznania, że jest on najważniejszy dla każdej firmy, że stanowi jej element. Dlatego tez bardzo ważne zadanie maja pracownicy znajdujący się na pierwszej linii kontaktów z nabywca towarów bądź usług. Bardzo ważnym procesem jest […]

„Burza mózgów”

W zarządzaniu każdym przedsiębiorstwem czy to małym czy dużym zawsze pojawiają się problemy wymagające rozwiązania. Jednym ze sposobów podjęcia decyzji wykorzystującej intuicję i twórcze rozwiązywanie problemów jest ‘Burza mózgów”. Zaletą pracy zespołowej jest większa efektywność, gdyż co kilka głów to nie jedna i ile głów tyle pomysłów. Ponadto taki sposób „wymyślania” rozwiązania jest bardziej obiektywny, […]

Struktura macierzowa przedsiębiorstwa

Jedna z ważniejszych decyzji jest wybór struktury obowiązującej w przedsiębiorstwie. Najbardziej demokratyczna forma jest struktura macierzowa, która jest formą łączącą zarówno model funkcyjny jak i produktowy. Dyrektorowi zarządzającemu podlegają dyrektorzy sekcji, wydziałów, którzy wspólnie podejmują decyzje i ustalają strategie działania. Czas podejmowania decyzji jest wydłużony, z tego tez powody wprowadzenie tego modelu przedsiębiorstwa jest trudny […]

Struktura organizacyjna korporacji

Sukces przedsiębiorstwa zależy między innymi od wyboru struktury organizacji. Podział obowiązków pomiędzy różnymi sekcjami a także przepływ informacji między nimi prowadzi do prawidłowego funkcjonowania firmy. W przeciwieństwie do małych firm w dużych korporacjach i holdingach sprawdza się organizacja produktowa. Głównemu dyrektorowi podlegają dyrektorzy poszczególnych sektorów produkcji. Władza jest zdecentralizowana. Dyrektorzy poszczególnych działów mają swobodę strategii […]

Struktura organizacyjna małej firmy

Przedsiębiorstwo by prawidłowo funkcjonować potrzebuje podziału obowiązków pomiędzy wydziałami, a także sprawnego przepływu informacji między nimi. Dobór właściwej struktury jest wstępem do sukcesu firmy. Składa się na nią kompetencje poszczególnych działów, charakter oferowanego produktu czy nawet nastawienie pracowników. Stad pomysł struktury jest jednym z ważniejszych decyzji przy zarządzaniu firmą. W małych firmach, które oferują niewielka […]