Archive for the ‘Porady finansowe’ Category

Podatek rolny

Podatek rolny

Posiadacze gruntów rolnych także zobowiązani są do regulowania odpowiednich opłat, czyli podatków, które trafiają do budżetu konkretnej jednostki samorządowej, najczęściej jest to gmina. Rada Gminy ma obowiązek określania stawki podatku rolnego, jego wysokość może być inna w każdej gminie, nie mniej jednak warto podkreślić, iż istnieją określone granice wyznaczające maksymalną wysokość tego typu opłat. Ogólnie […]

Biuro rachunkowe czy samodzielne rozliczanie podatków?

Biuro rachunkowe czy samodzielne rozliczanie podatków?

Biura rachunkowe powstają jak przysłowiowe grzyby po deszczu, głównym tego powodem jest wzrastająca liczba osób zakładających działalność gospodarczą. Wiadomo, że tego typu rozwiązanie wiąże się z koniecznością prowadzenia odpowiedniej dokumentacji, a także regularnymi opłatami składek ubezpieczeniowych i podatku. O ile opłaty ZUS są stałe, o tyle podatek jest zmienny, uzależniony przede wszystkim od osiągniętego w […]

Sposoby rozliczania podatku rocznego

Sposoby rozliczania podatku rocznego

Każdy człowiek, co najmniej raz w roku zmuszony jest do wykonania rocznego rozliczenia podatkowego i przedłożenia stosownego dokumentu w Urzędzie Skarbowym. Istnieje wiele możliwości rozliczenia, w przypadku emerytów i rencistów jedną z instytucji rozliczających roczny podatek dochodowy jest ZUS. Osoby, które nie chcą korzystać z tej możliwości powinny zgłosić ten fakt w odpowiednim oddziale ZUS. […]

Obniżanie podatku rocznego

Obniżanie podatku rocznego

Wiele osób chcąc obniżyć wysokość rocznego podatku dochodowego korzysta z możliwości różnego rodzaju odliczeń. Są to np. składki na ubezpieczenie rentowe, chorobowe, odliczenia na uczące się dzieci, koszty związane z Internetem itp. Swoiste obniżenie podatku, wiążące się najczęściej ze zwrotem istnieje także w przypadku małżeństwa, gdzie pracuje wyłącznie jedna osoba. Dlatego też większość małżeństw decyduje […]

Podatnik z podatkiem zerowym

Podatnik z podatkiem zerowym

Często można spotkać się z określeniem. Że dana osoba w rocznym rozliczeniu wykazała podatek zerowy. Oznacza to, iż jej dochód jest na tyle niski, iż nie ma konieczności regulowania podatku, kwota dochodu jest, bowiem zwolniona od podatku. Warto jednak podkreślić, iż zdecydowana większość pracodawców odprowadza comiesięczne składki na podatek dochodowy. W efekcie na koncie potencjalnego […]

Nadpłata lub niedopłata podatku

Nadpłata lub niedopłata podatku

Pomiędzy styczniem a kwietniem każdego roku wszyscy ludzie otrzymujący dochód z jakiegokolwiek źródła mają obowiązek przedłożenia w Urzędzie Skarbowym rocznego rozliczenia podatkowego, ogólnie nazywanego PIT. Warto dodać, iż istnieje wiele możliwości obniżenia należnego podatku, odliczenia te należy uwzględnić w rozliczeniu. W zależności od osiąganego dochodu każdy podatnik musi odprowadzić określony podatek. Zaliczki na poczet tej […]

Podatek od darowizny

Podatek od darowizny

W życiu często zdarzają się sytuacje, że dana osoba otrzymuje w prezencie nieruchomość lub ruchomość lub pokaźną kwotę pieniędzy. W tej sytuacji pojawia się konieczność odprowadzenia odpowiedniego podatku, warto jednak podkreślić, iż istnieje wiele sytuacji, które umożliwiają ich uniknięcie. Przykładowo, jeśli rodzice kupią własnemu dziecku mieszkanie, nie musi ono odprowadzać podatku, ponieważ jest to pierwszy […]

Dlaczego warto odliczać 1 %  od rozliczenia PIT?

Dlaczego warto odliczać 1 % od rozliczenia PIT?

Każdy człowiek, który pracuje zawodowo, co roku musi rozliczyć się z fiskusem z uzyskanego w minionym roku podatku, czyli złożyć odpowiedni formularz PIT. Uwzględniony są tam zarówno przychody jak i rozchody konkretnej osoby, a także wysokość odprowadzanego podatku. Wiadomo, iż od podatku można dokonywać różnego rodzaju odliczeń, można też odliczyć ustawowy 1% na organizację pożytku […]

Jak nie płacić podatku od sprzedaży mieszkania?

Jak nie płacić podatku od sprzedaży mieszkania?

Wielu ludzi otrzymuje w spadku dom lub mieszkanie, a następnie przeznacza je na sprzedaż, bowiem lokal nie spełnia oczekiwań potencjalnego właściciela. Z założenia dana osoba powinna zapłacić podatek związany z wzbogaceniem się, wynikającym z umowy sprzedaży. Wart jednak podkreślić, iż istnieje wiele alternatywnych rozwiązań, które umożliwią konkretnej osobie uniknąć regulowania opłat podatkowych. Najprostszym tego sposobem […]

Podatki od nieruchomości

Podatki od nieruchomości

Każdy właściciel nieruchomości jest zobowiązany do płacenia podatków, ich wysokość jest ustalana przez konkretną jednostkę samorządową. Wpływy z podatków w swoisty sposób zasilają budżet gminy i przeznaczane są na działania związane z jej funkcjonowaniem, przede wszystkim na gminne inwestycje. Większość ludzi marzy o tym, by mieszkać w pięknej i zadbanej okolicy, niewielu zdaje sobie jednak […]