Bank jako jednostka

Bank jako jednostka

Zgodnie z prawem bankowym bank jest to jednostka organizacyjna, która ma osobowość prawną. Przedmiotem działalności banku jest gromadzenie środków pieniężnych, udzielanie kredytów i pożyczek pieniężnych oraz przeprowadzanie rozliczeń. Wyróżnia się kilka istotnych funkcji banku do których zalicza się. Kreowanie pieniądza . Kreowanie pieniądza jest możliwe tylko i wyłącznie przez centralny bank emisyjny. Kolejną funkcją banku jest zaspokajanie zapotrzebowania na pieniądz kredytowy. Jest to tak zwana wtórna kreacja pieniądza przez banki komercyjne. Do funkcji banku zalicza się także pośrednictwo, które jest związane z pośredniczeniem między posiadaczami środków pieniężnych a użytkownikami tych środków. Banki dzieli się na centralne banki emisyjne, banki specjalne, banki komercyjne. Banki centralne emisyjne są takiego rodzaju bankami, które mają wyłączne prawo do emitowania pieniądza w formie banknotów. Ponadto banki centralne emisyjne prowadzą obsługę budżetu państwa i politykę pieniężną państwa oraz sprawują nadzór nad innymi instytucjami finansowymi. Dodatkowo banki centralne emisyjne regulują obieg pieniądza wewnątrz kraju oraz czuwają nad równowaga bilansu płatniczego. Banki centralne emisyjne dodatkowo udzielają państwu kredytu i są powołane do obsługi powstałego długu państwowego.

[Głosów:1    Średnia:4/5]

Both comments and pings are currently closed.