Akcje jako papiery wartościowe

Akcje jako papiery wartościowe

Akcje zalicza się do papierów wartościowych, które stwierdzają bezwarunkowe uczestnictwo posiadacza danych akcji w kapitale spółki akcyjnej. Dzięki posiadanemu uczestnictwu w kapitale akcyjnym spółki jej właściciel ma prawo do udziału w zyskach spółki, które to są wypłacane w formie dywidendy. Posiadacz akcji ma również prawo do wyrażania swojego głosu w trakcie trwania walnego zgromadzenia. Ponadto właściciel akcji w razie likwidacji spółki ma prawo do części majątku spółki, zgodnie z ilością posiadanych akcji. Oprócz tego posiadacz akcji ma prawo poboru akcji w nowej emisji. Akcja jest także dokumentem, który stwierdza uczestnictwo w spółce. W Polsce akcje nie istnieją w formie fizycznej. Akcje są to zapisy na odpowiednich kontach ich właścicieli. Akcje można podzielić na akcje zwykłe i akcje uprzywilejowane. Akcje o charakterze uprzywilejowanym zapewniają dodatkowe uprawnienia jej posiadaczowi niż zwykłe akcje. Te dodatkowe uprawnienia to zazwyczaj wyższa dywidenda lub większa liczba głosów na zgromadzeniach akcjonariuszy. Odmienną grupą akcji stanowią akcje pracownicze, których emisja jest związana tylko z grupą osób, które są zatrudnione w spółce. Generalnie akcje pracownicze w Polsce mogą być nabywane przez osoby, które pracowały i pracują w prywatyzowanych przedsiębiorstwach.

[Głosów:1    Średnia:4/5]

Both comments and pings are currently closed.