Archive for the ‘abc finanse’ Category

Co to jest deficyt

Co to jest deficyt

Deficyt budżetowy jest to ujemna różnica pomiędzy uzyskiwanymi dochodami a ponoszonymi wydatkami państwa. Znaczy to tyle, że wydatki państwa są większe od dochodów. Deficyt budżetowy można finansować na dwa sposoby. Pierwszy sposób jest związany z tym, że państwo może pożyczyć pieniądze od sektora niepaństwowego. Wówczas państwo musi sprzeda obligacje. Uzyskane w ten sposób środki finansowe […]

Jak inwestować na giełdzie

Jak inwestować na giełdzie

Lokując swoje oszczędności na giełdzie nie musimy być skazani na naukę na swoich błędach i utratę całego naszego majątku. Wystarczy zaledwie, że sobie uświadomimy ogólne zasady, które są niezwykle istotne w momencie inwestowania swoich pieniędzy na giełdzie. Kluczową i niezwykle istotną sprawą od której musimy rozpocząć naszą przygodę z inwestowaniem na giełdzie jest planowanie. Musisz […]

Polska reforma emerytalna

Polska reforma emerytalna

W ramach przeprowadzonej w Polsce reformy systemu emerytalnego, która miała miejsce w roku tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć zostały utworzone otwarte fundusz emerytalne. Poprzez te fundusze mamy sposobność gromadzenia środków finansowych, które będą nam wypłacane po przejściu przez nas na emeryturę. Pieniądze te lokowane są na specjalnym koncie. Jest to tak zwany drugi filar. Aktualnie w […]

Co to jest faktoring

Co to jest faktoring

Faktoring zalicza się do krótko lub średnioterminowego finansowania. Zgodnie z umową na mocy której wyspecjalizowana instytucja finansowa, zwana faktorem, kupuje prawo do wszystkich wierzytelności swojego klienta, który nazywa się faktorantem w okresie objętym umowa. Finansowanie odbywa się na zwykłe z góry ustalony procent, którego wysokość jest uzależniona od tego, czy chodzi o faktoring pełny bez […]

Kiedy powstaje dług

Kiedy powstaje dług

Dług celny powstaje na moc prawa w sytuacji w której występuje zobowiązanie do uiszczenia należności celnych, które odnoszą się do towaru. Należnościami celnymi są cła i inne opłaty, które są związane z przywozem lub wywozem towarów. Dług celny w przywozie powstaje w przypadku dopuszczenia towaru do obrotu lub objęcia towaru podlegającego należnościom celnym przywozowym procedura […]

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstaje w oparciu o przepisy kodeksu handlowego. Umowa powstania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest zawierana w formie umowy notarialnej. Spółka z ograniczona odpowiedzialnością zaliczana jest do spółek kapitałowych. Spółki kapitałowe są to takie spółki, które prowadzą swoja działalność w oparciu o wniesiony majątek, który został wyodrębniony z majątku osób trzecich, którzy […]

Co to jest obligacja

Co to jest obligacja

Emisja obligacji przez przedsiębiorstwo mam miejsce kiedy to duże przedsiębiorstwo gospodarcze chce pozyskać kapitał z rynku. Chęć pozyskania kapitału jest związana z tym, aby wszyscy pośrednicy finansowi zostali pominięci. Spółka lun firma zwraca się wtedy bezpośrednio do inwestorów z nadzieją, że inwestorzy wspomogą firmę w dalszym procesie rozwojowym i pożyczą jej środki finansowe. Taka forma […]

Co to jest spółka

Co to jest spółka

Spółka jest to umowny związek osób fizycznych lub prawnych, które połączyły swoje środki finansowe w celu prowadzenia wspólnej działalności gospodarczej i uzyskiwania z tej działalności satysfakcjonujących dochodów. W polskim prawie mamy możliwość zezwalającą na stworzenie spółki jednoosobowej. Jest to jednak ograniczone do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek Skarbu Państwa. Spółki dzieli się na spółki […]

Co to jest masa upadłościowa

Co to jest masa upadłościowa

Masa upadłościowa jest to majątek jaki należał do dłużnika w momencie ogłoszenia jego upadłości. Z powodu ogłoszenia upadłości dłużnik nie ma możliwości i prawa do dalszego zarzadzania nad tym majątkiem oraz korzystania i rozporządzania nim. W skład masy upadłościowej wchodzą na przykład nieruchomości jakie posiadał dłużnik, ruchomości, prawa na nieruchomościach, prawa na ruchomościach, inne prawa […]

Jak funkcjonuje kartel

Jak funkcjonuje kartel

Kartel jest to taki typ porozumienia lub stowarzyszenie producentów albo sprzedawców, którego najważniejszym celem jest wyeliminowanie konkurencji. Kartel dąży do zapewnienia sobie pozycji dominującej, która będzie objawiała się około pięćdziesięcioprocentowym udziałem w rynku. Kartel może także dążyć do pozycji monopolistycznej, która będzie związana z ponad osiemdziesięcioprocentowym udziale w rynku. Celem kartelu może być także monopol, […]